އީރާނުގެ ރައީސް ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރަށް “ކަންތައްގަނޑެއް” ލައިގެންފި

By admin May18,2024

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާންގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 600 ކިލޯމީޓަރު (375 މޭލު) ދުރުގައި އޮންނަ އަޒަރުބައިޖާން ގައުމާ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖޯލްފާ ކައިރިން.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post