އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން. މުއިއްޒު އަޗާ ތަޅަނީ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޮޑެތި އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، ރައީސް މުއިއްޒު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މުއްސަނދި ޚަރަދުތަކެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނާއިރު، ރައްޔިތުންގެ…

ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާ: ނާގާބިލް ދެމީހެއް މުށުތެރޭގައި މަލްޓިބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންޑަސްޓްރީ
އިނދަޖެހޭތީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ޗެއާޕާސަން، އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އޭނާ މިއަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ…

މުނާފިގު ފަގުޑި

ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު އީރާނުގެ ރައީސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ. އިސްލާމީ ދަރުސްވެރިއަކަށް ބަދަލުވި އަލީ…

އެއާޕޯޓު ކާރުގައި މަސްތުވާ ތަކެތި ހުޅުމާލެ އަށާއި މާލެއަށް އެތެރެކުރޭ

އެމްއޭސީއެލް އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެއާޕޯޓުގެ ވެހިކަލް ތަކުގައި ފޮށިގަނޑު ތަކާއި ލަގެޖްތައް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެކި ތަންތަނަށް ޓްރެފިކް ކުރާކަން މިނޫހުގެ ސަމާލުކަމަށް…