ރޭޕް ކޭސްތައް އޮއްބާލަން އަލީ ވަހީދު ގައުމުން ބޭރަށް ފުރުވާލީ އެމްޑީޕީން : ތަރުޖަމާނު ހީނާ

މާގިރި ހޮޓަލާއި ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަލީ ވަހީދު ޖިންސީ ގޯނާކޮށް އަނިޔާލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ ދުލުން އެ ވާހަކަ އައްސަވާފައި ރައީސް އިބްރާހިމް…

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.މިކަމާގުޅޭ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރައްވަމުން ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ވިދަޅުވީ މިއީ ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަޝްރޫޢު…

އެއްވެސް ކަމެއްގައި ދޮގެއްހަދައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައެއް ނުލާނަން: ރައީސް

އެއްވެސް ކަމެއްގައި ދޮގުހަދައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި ދެރައެއް ނުދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ “ރައީސްގެ ޖަވާބު” ޕްރޮގްރާމަށް އާންމު…

ފަގީރުން އަތުން ޓެކްސް ނެގުމަށްފަހު ޒަކާތުން “ވަގުހަދާ” މައްސަލަ

ފިތުރާނާގެ ނަމުންވެސް ނަންދެވިފައިވާ ޒަކާތަކީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން މުސްލިމުން ކުރާ ޞަދަޤާތެކެވެ. އެކަން ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވާ…