ފަހު 10 ބަންދު ވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި؟

By admin Apr3,2024

މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ސަރުކާރު ބަންދުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެއީ ކޮން ގޮތަކުން ބަންދުވާނެ ވާހަކަޔާ އެވެ؟.

އެމްޕީއެލް އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ފެނަކައާއި އެސްޓީއޯ އާއި ޕީޖީ އޮފީހުގައި މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމަށް އެތަންތަނަށް ގުޅާލުމުން ބުންޏެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ތަރުޖަމާނަށް ގުޅާލުމުން ފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް ރައީސްގެ އަރިސް މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅު ނުވާ ކަމަށެވެ.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post