އެމްޕީއެލްއިން 14 އަހަރަށްފަހު ބޯޓުތަކުން ނަގާ ފީ ޑޮލަރުން ނަގަން ފަށައިފި

By admin Apr3,2024

ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ބޯޓުތަކުން ނަގާ ފީ ޑޮލަރުން ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

އުޅަނދުފަހަރަށް މުދާ އަރުވާ، މުދާ ބޭލުމަށް ޕޯޓުތަކުން އެ ބޯޓެއްގެ އެޖެންޓުންގެ އަތުން ނަގާ ސްޓީވެޑޯރިންގ ފީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނަގަމުން ދިޔައީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.
މިހާރުނއައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެމްޕީއެލްއަށް ޑޮލަރު ތިޔާގި ވެގެންދާނެ އެވެ.

ސްޓީވްޑޯރިން ފީގެ ގޮތުގައި ބޯޓުތަކުގެ އޭޖެންޓުންގެ އަތުން 20 ފޫޓުގެ ކޮންޓެއިނާއަކުން 195 ޑޮލަރު ނަގާއިރު 40 ފޫޓުގެ ކޮންޓެއިނާއަކުން ނަގަނީ 211 ޑޮލަރެވެ.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post