މުއިއްޒު އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ތަސްދީގު ކުރީ ކެމްޕޭނަށް ވަގުތު ނެތިގެން ބިލުގައިވާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ނުކިޔައިތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް، މަޖިލީސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތެވެ. އެހާލަތު ތަކާއި ފުށުއަރާ ގޮތަށް ބަޔަކު އަމިއްލަ މަންފާ އަކަށް…

ނޯޓް: ޖާބިރު ނާސި ސޫރަތަށް ޖޯކު ޖަހައި ރައީސް އާއި ދިމާލަށް ކުއްތާއަށް ގޮވި އޯޑިއޯ އާއި އަދި އިތުރު އޯޑިއޯ ތަކާއި ގުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން އެކިފަހަރު މަތީން ލީކު ކޮށްލި ޖާބިރުގެ އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، އާއިލާ ތަކުގެ…

އިންތިހާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް ފާޅުގައި ސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކާއި…

އެކްސިޑެންޓާއި ސަރުކާރު އަދި ފަރުދުން މާޔޫސް..!

މިއީ ބްރޭކިންގ.އެމްވީ އިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ހިތްދަތި މުސީބާތްތަކެއް ހިނގައި، އޭގެ ފަހަތުގައި ފަނާވުމާއި މާޔޫސްކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފާއިތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކާއެކު…

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތައް ކޮންޓުރޯލް ކުރަނީ އައްޑޫއަސްލަމް -އޭނާ މިފަހަރު ދާނީ ޗޮކުން… ބަލައްޗޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޖުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަސްލަންޓޭ އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އަތްބާނާ އެކޯޓުތަކުގެ ކޮންޓުރޯލް ނަގާފައިވާ…

“އޭނާވެސް ދިޔައީއެވެ” إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ

އެއީ ލިޔުންޔެރިކަމުގެ ފިސާރި ޓަޗުހުރި މީހެކެވެ. ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ހުށިޔާރުކަމުން ޕޯޑިއަމްތައް ކައްކުވަލާތީވެ، ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ޓާގެޓްކޮށްގެން އޭނާ ޖަލަށްލީ ގާނޫނެއްގައި…